''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:24 16/04/2018  

Hiệu trưởng Thông tin Hiệu trưởng

Họ và tên:  Trương Thị Thiên Lý
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  
Điện thoại:  01234088099
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH : Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 575

Các tin khác