''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:54 29/10/2014  

Thông báo triệu tập Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 - 2017

                   ĐẢNG BỘ XÃ PHONG HIỀN

              CHI BỘ TRƯỜNG TH ĐÔNG HIỀN 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Phong Hiền, ngày 27 tháng 10 năm 2014

                     Số: 01-GTrT/CB                         

 

 GIẤY TRIỆU TẬP

Dự Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 - 2017

---

       Được sự nhất trí của Đảng ủy xã Phong Hiền theo Thông báo số 36-TB/ĐU, ngày 14/10/2014 về thời gian tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2014 - 2017;

       Trong phiên họp chi bộ ngày 28 tháng 10 năm 2014 đã ra Nghị quyết triệu tập Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 - 2017,

 

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HIỀN

 

       Triệu tập: Toàn thể đảng viên trong chi bộ về dự Đại hội chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 - 2017.

       Nội dung:

       - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 - 2015 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 - 2017.

       - Bầu Bí thư, P. Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2014 - 2017.

       Thời gian: 01 buổi, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2014.

       Địa điểm: Tại văn phòng Trường Tiểu học Đông Hiền.

       Đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ sắp xếp công việc về dự Đại hội đúng thời gian và địa điểm nói trên.

       (Lưu ý: Khi đi nhớ mang theo thẻ đảng viên).

 

                                                                                              T/M CHI BỘ

                                                                                                  BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Thị Loan

Số lượt xem : 12836

Các tin khác